18 Nisan 2015 Cumartesi

Saray’ı bu ordu inşa etti

Binlerce işçi gece gündüz çalıştı.

Yavuz ALATAN / ANKARA Ata­türk Or­man Çift­li­ği ara­zi­si­ne ka­çak ola­rak in­şa edi­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı­’nın ya­pı­mı sı­ra­sın­da, 3 bin iş­çi­nin ça­lış­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. SÖZ­CÜ­’nün ulaş­tı­ğı fo­toğ­raf as­lın­da faz­la sö­ze ha­cet bı­rak­ma­ya­cak ka­dar net… ‘Ye­ni Tür­ki­ye­’nin ay­da 949.07 li­ra ka­za­nan iş­çi­le­ri, tek bar­da­ğı bin li­ra olan Sa­ra­y’­ın har­cı­na alın […]Saray’ı bu ordu inşa etti http://habervizyonu.com/2015/04/18/sarayi-bu-ordu-insa-etti/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme