20 Mart 2015 Cuma

Sedef Kabaş’tan manifesto: “YARGILANIYORUM”

Sev­gi­li okur­la­rım, per­şem­be ak­şa­mı Ed­re­mi­t’­ten can­lı ya­yın­la ek­ra­na ge­tir­di­ği­miz Halk Are­na­sı­’na, ile­ti­şim uz­ma­nı Se­def Ka­ba­ş’­ın açık­la­ma­la­rı dam­ga vur­du. Ka­ba­ş’­ın Twe­ette­r’­da at­tı­ğı bir me­saj son­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di­ği “YAR­GI­LA­NI­YO­RU­M” baş­lık­lı me­tin, sos­yal med­ya­da bü­yük olay ya­rat­tı. Ben de Tür­ki­ye­’nin için­den geç­ti­ği fa­şi­zan bas­kı­lar­la do­lu bu ka­ran­lık sü­re­ci […]Sedef Kabaş’tan manifesto: “YARGILANIYORUM” http://habervizyonu.com/2015/03/21/sedef-kabastan-manifesto-yargilaniyorum-2/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme