14 Mart 2015 Cumartesi

Ezilen karıncalar!

Faiz kav­ga­sı­nın Tür­ki­ye­’de ki­şi ba­şı­na ge­tir­di­ği ek yük şim­di­lik 1086 li­ra! Cum­hur­baş­ka­nı “Va­ta­na iha­net et­mek­le­” suç­la­dı­ğı Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı ile “Ba­rış çu­bu­ğu­” yak­tı ama bu ara­da olan­lar ol­du, do­lar fır­la­dı, eko­no­mi­miz ağır bir ya­ra da­ha al­dı! CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın he­sap­la­ma­sı­na gö­re: “Dö­viz­de son iki ay­da­ki yük­se­liş, […]Ezilen karıncalar! http://habervizyonu.com/2015/03/15/ezilen-karincalar/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme