13 Mart 2015 Cuma

17-25 Aralık olmasaydı!..

Eğer ol­ma­say­dı, ön­de eşek, ar­ka­da de­ve­ler ker­van ay­nı yol­da de­vam ede­cek­ti!.. Ön­ce kes­tir­me­den gi­de­lim: 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ol­ma­say­dı… Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran mil­yon do­lar­la­rı… Adam bo­yu ka­sa­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­nele­rini… El­bi­se tor­ba­la­rı­nı, çi­ko­la­ta ku­tu­la­rı­nı… 700 bin li­ra­lık saa­ti… Sı­fır­la­ma­la­rı bi­le­me­ye­cek­tik!.. Çok şü­kür ki ta­kip­siz­lik ve­ril­di, Mec­li­s’­te ak­lan­dı ve iş […]17-25 Aralık olmasaydı!.. http://habervizyonu.com/2015/03/14/17-25-aralik-olmasaydi/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme